Huize Ter Walle is een woonzorgcentrum dat sedert september 1999 is gelegen in de Kortrijkstraat 126 te Menen. Het is erkend voor 94 woongelegenheden, 90 als rusthuis en 4 als centrum kortverblijf.

Van de 90 woongelegenheden zijn er 68 erkend als Rust- en Verzorgingstehuis, 22 als gewoon rusthuis.

Het terrein strekt zich uit over 97 are en is gelegen op de plaats waar het vroegere bastion van de “Cortryckpoorte” gelegen was. Het is dus langs drie zijden omgeven door de vestingsmuur, die de vroegere stad Menen omsloot.

Het gebouw bestaat uit een gelijkvloerse verdieping, waar een aantal “logistieke” diensten thuishoren (burelen, keuken, cafetaria, bergingen, ..) en waar ook het dagverzorgingscentrum gelegen is. Daarnaast zijn er twee verdiepingen met respectievelijk 46 en 48 woongelegenheden. De zolderverdieping bestaat uit een animatielokaal, de kapel en nog wat technische ruimten.

(c) foto Mark Detiffe

Elke “bewonersverdieping” is onderverdeeld in drie leefgroepen van ongeveer 15 bewoners. Zo kunnen we functioneel werken met één equipe voor de ganse verdieping van drie leefgroepen, maar heeft de bewoner toch het gevoel kleinschalig te wonen in zijn woonomgeving van 15 medebewoners.

Elk zorgteam is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een aantal verpleegkundigen, een aantal verzorgenden, een tweetal animatiedeskundigen, één of twee kinesitherapeuten en een aantal leefgroepassistenten onder leiding van het diensthoofd van het zorgteam.

Elk team kan dan nog beroep doen op een aantal gemeenschappelijke zorgverleners (palliatief referente, sociaal assistente, tilcoach).

(c) foto Mark Detiffe

Zorgteam 1

Deze afdeling, gelegen op de eerste verdieping, biedt plaats aan 33 bewoners met dementie en is onderverdeeld in een open leefgroep Kolleblomme en een gesloten leefgroep Lindeboomke .

In beide leefgroepen is leefgroepwerking uitgebouwd, aangepast aan de noden van de bewoners.

Wie meer info wenst, kan contact opnemen met het diensthoofd van Zorgteam 1.
Isabelle Ryckebosch, 056/52.17.45.

isabelle.ryckebosch@htw.be

(c) foto Mark Detiffe

Zorgteam 2

De afdeling biedt plaats aan 31 bewoners. Leiemeers is een leefgroep op de 2° verdieping voor de psychogeriotrische bewoner die aangepaste zorg nodig heeft.

De kleinschaligheid en het bouwconcept beiden de mogelijkheid om specifieke zorg aan te bieden in een thuisklimaat.

Leefgroep Akkerwinde is gesitueerd op de 1° verdieping en bestaat uit 7 woongelegenheden zorghotel en 9 woongelegenheden voor zowel valide als zorgbehoevende bewoners.

Wie meer info wenst, kan contact opnemen met het diensthoofd van Zorgteam 2.
Anne-Mie Sap, 056/52.17.32.

annemie.sap@htw.be

Zorgteam 3

Deze afdeling, gelegen op de 2°verdieping, omvat de leefgroepen Vestinghe en Cortryckpoorte waarin iedere zorgbehoevende oudere zich kan thuisvesten. De persoonlijke wensen om zowel individueel als in groep door te brengen worden zoveel mogelijk gerespecteerd.

Wie meer info wenst, kan contact opnemen met het diensthoofd van Zorgteam 3.
Silverine Poissonnier, 056/52.17.35.

silverine.poissonnier@htw.be

Dagprijs:

éénpersoonskamer: €53,52
kamer met terras: €55,36
grote kamer: €57,34

 

|terug naar boven|